In The Words Of The Profit


[Music - Lorenzo]
[Lyrics - Tecchio]

In The Words Of The Profit

Fly out of this world we're on, you'll get a global point of view
Altered consciousness gives a perspective that's untrue

Too late to stop it
It all went wrong
Could not prevent it
With just a song

No profit and no return from the abyss you fell into
This planet is fine for some but that was not the case for you

Too late to stop it
It all went wrong
Could not prevent it
With just a song

In The Words Of The ProfitCaptcha
Liedje Hades In The Words Of The Profit is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In The Words Of The Profitmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hades In The Words Of The Profit downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In The Words Of The Profit in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.