Wake Up


I'm sick of all this pointless aggravation
Change is something I don't know
And with all this frustration and constant masturbation
Come on Mom just leave me alone
Alone now…

Wake up and get dressed time to go to school
So put on your face try to play it cool

Don't bother me with your useless explanations
You think you're right but you don't know
And I have no motivation to reach my destination
I want to go home and get stoned alright now!

Wake up and get dressed time to go to school
So put on your face try to play it cool

How many times will they laugh at me?
How many days till they set me free

(Wake up, wake up)

Wake up and get dressed time to go to school
So put on your face try to play it cool

How many times will they laugh at me?
How many days till they set me free, freeCaptcha
Liedje Heavy Trevy Wake Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wake Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heavy Trevy Wake Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wake Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.