Songtekst van Infernal Poetry: Deviation In Sacrality

Deviation In Sacrality


Pain's bleeding through your eyes
Your sufferings are so divine
Cleanse your soul to God
Your empty flesh will burn into purity of fire
Confess your sins to Christ
Your screams of pain I hear with joy
Expel your putrid life
Our lord of mercy forgives who survives

Torments reveal your lies
Your knowledge curses your life

Subversive practices of thoughts damn you
Satan's speaking through your mouth
In heresy you'll die

Burning the fire starts to clean your soul
Bleeding your blood will wash your sin away
Screaming under the sign of holy cross
Praying under the altar you denied

Words that shown yourself insane
You should have never said
Covenant signed in blood
The life spirit support our crusade to erase
Confront your soul to God
In his higher name we judge
Life is in our hands
Repent to Christ and die delighted for your end

Torments reveal your lies
Your knowledge curses your lifeCaptcha
Liedje Infernal Poetry Deviation In Sacrality is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Deviation In Sacralitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Infernal Poetry Deviation In Sacrality downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Deviation In Sacrality in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.