Songtekst van Jakobinarina: I've Got A Date With My Television

I've Got A Date With My Television


Hey!
Britney's telling you now your breasts can be smaller than a wrong round
Television, tevlevision
Hey!
Oprah's telling you now you can't weigh more than a hundred pounds
Television, television
Hey!
John's telling you now you've gotta be a bitch if you wanna go far
Television, television
Hey!
Beckham's moving now, without the looks you can't be a star
Television, television

TV friends
Don't stab you in the back
Keeping me on the right track
TV friends
Don't stab you in the back
Keeping me on the right track

TV friends
Don't stab you in the back
Keeping me on the right track
TV friends
Don't stab you in the back
Keeping me on the right trackCaptcha
Liedje Jakobinarina I've Got A Date With My Television is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I've Got A Date With My Televisionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jakobinarina I've Got A Date With My Television downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I've Got A Date With My Television in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.