Songtekst van Jason & the Scorchers: Blanket Of Sorrow

Blanket Of Sorrow


BLANKET OF SORROW
Well, I sang in your morning, I sang in your night
Dusty old travels and forty watt lights
But lovin' to you was like the sand in the river
You call me 'my darling' and I call you 'Indian giver'
With a blanket of sorrow I lie in my bed
Four walls are a prison when your heart's in your head
Your soul is an icebox when you go where you're led
With a blanket of sorrow I die in your bed
Well, now daylight is here, the morning is come
but a blanket of sorrow still covers the sun
Night isn't over, it's still dark outside
Black blanket death now is nowhere to hide
With a blanket of sorrow I lie in my bed
Four walls are a prison when your heart's in your head
Your soul is an icebox when you go where you're led
With a blanket of sorrow I die in your bed
With a blanket of sorrow I lay in your arms
but nothing will come of this pain
I'm sorry, they told me, it's been felt before
and probably will be again
With a blanket of sorrow I lie in my bed
Four walls are a prison when your heart's in your head
Your soul is an icebox when you go where you're led
With a blanket of sorrow I die in your bed
- Jason RingenbergCaptcha
Liedje Jason & the Scorchers Blanket Of Sorrow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blanket Of Sorrowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jason & the Scorchers Blanket Of Sorrow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blanket Of Sorrow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.