It's My Party


You're stuck in the playground, and I'm a grown woman now
Considering you hate me, you're stalking like you made me
So why you acting like you're tough
But now I fight you, had enough
Don't you get tired of being rude

Aww, come and give me a hug dude
Let's go!

It's my party, I do do what I want (do do what I want)
So while you sit and watch me
I keep dancing alone, da-dancing alone
So put this record on, and keep it goin' till I say stop
If you were wondering if I give a damn, well I do not 'cause
It's my party, I do do what I want (do do what I want)
Whoa, whoa
Whoa, whoa

I think it's time you realize
You're only wasting your time
Addicted to attention, you need an intervention
So why you acting like you're sick
Sitting around and talking shit
Don't you get tired of being alone

Aww, your only friend is your phone?
Ow!

It's my party, I do do what I want (do do what I want)
So while you sit and watch me
I keep dancing alone, da-dancing alone
So put this record on and keep it goin' till I say stop
Give you a wonder if I give a damn, well I do not
It's my party, I do do what I want (do do what I want)
Whoa, whoa
Whoa, whoa

You think I speak too much, I don't care, don't care
You think I tweet too much, I don't care, dont care
You think my clothes are crazy, I don't care, don't care
Well maybe im crazy, cray cray cray 'cause!

It's my party, I do do what I want (do do what I want)
So while you sit and watch me
I keep dancing alone, da-dancing alone
So put this record on, and keep it goin' till I say stop
If you were wondering if I give a damn, well I do not
It's my party, I do do what I want (do do what I want)
Whoa, whoa
Whoa, whoaCaptcha
Liedje Jessie J It's My Party is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It's My Partymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jessie J It's My Party downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It's My Party in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.