Home


there is only some
always fuckin` up
you know i`ve been there
ya i've been there

but way down deep inside
and swallowed up my pride
are you in there
tell me are you in there?

why do i lie?
time after time
can u forgive and forget
i never thought you were serious
when you said
that i could never come home
ya i could never come home

hail 21
now look what you've become
tell me are you happy?
are you happy?
one more lonely night
to die, to cry
for your love
now i give up

i've run out of time
to repent for the things that i've done
and i've said my life is a knife
omg sometimes i feel
like i'm better off dead
caught in a lie high after high
why can't you forgive and forget?
i never thought it would come to this

and now i can'thome
ever go homehome
ya i could never gohome

now i could never ever go home(home)
ya i could never ever go home(home)
no i could never ever go home(home)
ya i could never go home
ya i could never go (home) home
ya i could enver go home
ya i could enver go home(home)
home home
ya i could never go home
ya i could never go home(home)
see i could never go home(home)
never ever go home(home)
home
never ever go home
i could never go home
i could never go home
ya i could never go home
(spoken)
i could never go home

theres no place like home x5
the endCaptcha
Liedje Jive Jones Home is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Homemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jive Jones Home downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Home in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.