The Big Bang


I don't wanna lie
I'm gonna take what you're givin'
Cause I know you're willing
To take me all the way
You got me right here, combustible
And I can't wait to finally explode

The Big, Big Bang
The reason I'm alive
When all the stars collide in this universe inside
The Big, Big Bang
The Big, Big Bang
The Big, Big Bang

Some people like to talk
But I'm into doing
What I feel like doing
When I'm inspired
So if we had a walk down
The beach tonight
I bet that we could light up the sky

The Big, Big Bang
The reason I'm alive
When all the stars collide in this universe inside
The Big, Big Bang
The Big, Big Bang
The Big, Big Bang

Take it from me I don't wanna be mummified
Sometimes I feel so isolated
I wanna die
And I'll take it from you if you got it
Every time, so ,baby ,bring your body here
Next to mine,next to mine
I don't want to dream
I just want to live it
So, baby, let's just not miss this thing

The Big, Big Bang
The reason I'm alive
When all the stars collide in this universe inside
The Big, Big Bang
The Big, Big Bang
The Big, Big BangCaptcha
Widget
Liedje Katy Tiz The Big Bang is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Big Bangmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Katy Tiz The Big Bang downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Big Bang in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.