Big Bang


Towards an autumn
Towards, darkness
(Better) fight the power!
Like a New Years Eve
A new day has just begun
Keep yourself sharp, sharp as a knife!
Towards the sunset
Towards the distance
(Better) fight the power
Through the year
Spread a wider atmosphere
Shine your light on the autumn sky!
Be brave in the human race
Confront your feelings face to face!
Towards an autumn
Towards darkness
(Better) fight the power!
A start of a new circle
A new day has just begun
Keep yourself sharp, sharp as a knifeCaptcha
Liedje Waltari Big Bang is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Big Bangmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Waltari Big Bang downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Big Bang in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.