Teeth


I could get a piece of meat
From a barren tree
Nothing ever spoiled on me
You brought this
You dipshit
Nothing ever spoiled on me
That cloud stomps around my house
Does whatever it pleases
It teases me
What the hell?
Never was a baritone
Till you stepped in
Never dried my halters on the line
This hairdo's truly evil
I'm not sure it's mine
You're so tall
It's like I climb a waterfall
That cloud stomps around my house
Does whatever it pleases
It teases me
What I said was get me a drink
Alright?
What am I supposed to sit
And look at you all night?
All girls cry
Like I said, I don't know whyCaptcha
Liedje Kristin Hersh Teeth is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Teethmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kristin Hersh Teeth downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Teeth in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.