Songtekst van Kristin Hersh: What'll We Do With The Baby-O

What'll We Do With The Baby-O


What'll we do with the baby?
What'll we do with the baby-o?
Send him off to his mammy
That's what we do with the baby-o
That's what we do with the baby
That's what we do with the baby-o

Every time the baby cries
Stick my finger in the babies eyes
That's what we do with the baby
That's what we do with the baby-o

Every time he starts to grin
Give the baby a bottle of gin
That's what we do with the baby
That's what we do with the baby-o

What'll we do with the baby?
What'll we do with the baby-o?
Send him off to his mammy
That's what we do with the baby-o
That's what we do with the baby
That's what we do with the baby-o

Throw him up in the old treetop
The wind will blow and the cradle will rock
That's what we do with the baby
That's what we do with the baby-o

Wrap him up in a tablecloth
Throw him up in the old hayloft
That's what we do with the baby
That's what we do with the baby-o

What'll we do with the baby?
What'll we do with the baby-o?
Send him off to his mammy
That's what we do with the baby-o
That's what we do with the baby
That's what we do with the baby-oCaptcha
Liedje Kristin Hersh What'll We Do With The Baby-O is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied What'll We Do With The Baby-Omits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kristin Hersh What'll We Do With The Baby-O downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje What'll We Do With The Baby-O in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.