Lovin' You


Oooh ooh yeah uh, uh, uh, uh, uh, now
Wuh, uh, uh, uh, uh, now
Wuh, uh - wuuhhhhhhhh
Lovin you
All I wanna do
This feels so right I'm
Lovin you
All I wanna do
'Cause I like the way I'm
Lovin you you
I used to run
I used to hide from love
But now, I'm satisfied
'Cause you showed me
That love could be
So good, so real and oh so right
So many things I used to let get in my way
Now I open up my arms and say hey
[CHORUS]
Lovin You
It's all I wanna do
K: For the rest of my life
This feels so right I'm
Lovin You
It's all I wanna do
K: For the rest of my days
'Cause I like the way I'm
Lovin You
Lovin You
K: Im lovin you, huh
An open book, an open door
That's what you are and I thank you for
The heart you give that's sensitive
You're all I need and you're so much more
I used to fill each hour of each single day
Now I slow it down enough to say hey hey
{CHORUS}
K: I'm lovin you
K: Don't you know I'm lovin you
BKGND: I like the way I like the way hey
Ev-Ev'ry day, (K) every day
Ev-Ev'ry night, holding me close
Never had a lover make me feel so right
Never have another, (K: never make me feel so right) never let you go
Lovin You
All I wanna do
This feels so right
I'm lovin you (K: Im lovin you)
All I wanna do (K: I wanna do)
K&B: The rest of my days
'Cause I like the way I'm
Repeat CHORUS 'till fadeCaptcha
Liedje Kristine W. Lovin' You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lovin' Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kristine W. Lovin' You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lovin' You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.