The Wonder Of It All


I can see you comin' baby
For so long you've been running
Wish I could just save you just one time
I'm feeling my last ones gone and done and done and done
Bet you one thing

Chorus:
If we could only see
The wonder of it all
And all that we can be in a lifetime (baby)
You will always be
Forever in my heart
And love will set us free
If we just try

I can feel you tryin'
For so long you've been hiding
Wish I could've told you that one time
I'm feeling the last ones gone and done and done and done
Bet you one thing

Chorus:
If we could only see
The wonder of it all
And all that we can be in a lifetime (baby)
You will always be
Forever in my heart
And love will set us free
If we just try

Bridge:
When you're down on the ground
And you're barely holdin on
All you need is love
To keep from going under
For a while you've been trying to be strong and never fall
But it's alright sometimes
It can only get better

Chorus:
If we could only see
The wonder of it all
And all that we can be in a lifetime (baby)
You will always be
Forever in my heart
And love will set us free
If we just tryCaptcha
Liedje Kristine W. The Wonder Of It All is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Wonder Of It Allmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kristine W. The Wonder Of It All downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Wonder Of It All in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.