Boomtown


So here let's talk about the boomtown facts
You've got stick up kids coming right at my back
Two blocks of reasonable rent and it's only getting smaller
And the rest of boomtown is only getting taller
You've got ten miles of traffic and three hundred miles of roadway
And a million lights burning bright night and day
With all these lights going off like roman candles
It's getting too much for me to handle
Boomtown's only based on image torn down and built up from one man's =
Vision
When all the workers are all up and gone
It feels like I'm sitting on a ticking time bombCaptcha
Liedje LESS THAN JAKE Boomtown is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Boomtownmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LESS THAN JAKE Boomtown downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Boomtown in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.