Songtekst van Louis Armstrong: What A Wonderful World

What A Wonderful World


I see trees of green, red roses, too,
I see them bloom, for me and you
And I think to myself
What a wonderful world.

I see skies of blue, and clouds of white,
The bright blessed day, the dark sacred night
And I think to myself
What a wonderful world.

The colors of the rainbow, so pretty in the sky,
Are also on the faces of people going by.
I see friends shaking hands, sayin', "How do you do?"
They're really sayin', "I love you."

I hear babies cryin'. I watch them grow.
They'll learn much more than I'll ever know
And I think to myself
What a wonderful world

Yes, I think to myself
What a wonderful worldCaptcha
Liedje Louis Armstrong What A Wonderful World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied What A Wonderful Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Louis Armstrong What A Wonderful World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje What A Wonderful World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.