Hello Dolly


Hello Dolly!
This is Louis, Dolly
It's so nice to have you back where you belong

You're lookin' swell, Dolly
I can tell, Dolly
You're still glowin', you're still crowin', you're still goin' strong

I feel that room swayin'
While the band's playin'
One of your old favorite songs from way back when

So take her wrap, fellas
Find her an empty lap, fellas
Dolly'll never go away again

Hello, Dolly!
Well, hello, Dolly
It's so nice to have you back where you belong

I feel that room swayin'
While the band's playin'
One of our old favorite songs from way back when

So golly gee, fellas
Have a little faith in me, fellas
Dolly'll never go away
Fellas, she'll never go away
Dolly'll never go away againCaptcha
Liedje Louis Armstrong Hello Dolly is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hello Dollymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Louis Armstrong Hello Dolly downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hello Dolly in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.