Songtekst van Luther Vandross: Have Yourself A Merry Little Christmas

Have Yourself A Merry Little Christmas


Have yourself a merry little Christmas
Let your heart be light
From now on our troubles will be out of sight

Have yourself a merry little Christmas
Make the yultide gay
From now on our troubles will be miles away

Once again as in olden days
Happy golden days of yore
Faithful friends who are dear to us
Will be near to us once more

Through the years we all will be together
If the faiths allow
Hang a shining star upon the highest bough
And have yourself a merry little Christmas nightCaptcha
Liedje Luther Vandross Have Yourself A Merry Little Christmas is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Have Yourself A Merry Little Christmasmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Luther Vandross Have Yourself A Merry Little Christmas downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Have Yourself A Merry Little Christmas in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.