Songtekst van Machine Gun Fellatio: Ride The Back Of An Angry Pig

Ride The Back Of An Angry Pig


Ride the back of an angry pig
Don't understand arithmetic

Some join in, get a sweat
Others don't get into it

Ride the back of an angry pig
Ride the back of an angry pig
Ride the back of an angry pig
Tell me how does it feel?

Father sun, mother moon
River deep, pig in June

Some join in, get a sweat
Others don't get into it

Ride the back of an angry pig
Don't understand arithmetic

Pound it's shanks with your spurs (?)
Give that pig what it deserves

Ride the back of an angry pig
Ride the back of an angry pig
Ride the back of an angry pig
Tell me how does it feel?

Ride the back of an angry pig
Ride the back of an angry pig
Ride the back of an angry pig
Tell me how does it feel?Captcha
Liedje Machine Gun Fellatio Ride The Back Of An Angry Pig is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ride The Back Of An Angry Pigmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Machine Gun Fellatio Ride The Back Of An Angry Pig downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ride The Back Of An Angry Pig in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.