Annina Mia


Se ho cambiato lo shampoo è per te amore mio
se ho cambiato città è per te amore mio
se ho cambiato divano è per te amore mio
guarda quel cappottino lo prendo per te
lo faccio per te

se ti porto al mare è per te amore mio
se ti porto a ballare è per te amore mio
se ti porto a Parigi è per te amore mio
guarda quell'orsacchiotto lo prendo per te
lo faccio per te

se non bevo caffè è per te amore mio
se ascoltiamo Vivaldi è per te amore mio
se non fumo più è per te amore mio
guarda quel fiorellino lo prendo per te
lo faccio per te

Annina miaaaa
Annina mia
Annina miaaaa
Annina mia

Se guardiamo il tramonto è per te Annina mia
Se contiamo le stelle è per te Annina mia
ma se vuoi fare qualcosa per me amore mio
stai zitta
stai zitta
Annina mia
stai zitta
amore mio
stai zitta

stai zitta
amore mio
stai zitta
Annina mia
stai zitta
amore mio
stai zitta
stai zitta
Annina mia
stai zittaCaptcha
Liedje Max Gazze Annina Mia is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Annina Miamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Max Gazze Annina Mia downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Annina Mia in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.