O Caroline


David's on the piano and I may play on a drum
And we try to make the music We'll try try to have some fun
But I just can't help thinking that if you were here with me
I'd get all my thoughts in focus and play more excitingly
I love you still Caroline
I love you still Caroline
I love you still Caroline

If you call this sentimental crap you'll make me mad
Because you know that I would not sing about some passing fad
And if my attempts of rhyming aren't convincing to your ear
Then memory's betrayed you through the passing of the year

I love you still Caroline
I love you still Caroline
I need you still Caroline

You must think it doubtful but I mean the words I sing
Or that all attempts to reach you this way could not mean a thing
But you must admit we both thought we'd be man and wife
And that I could make you happy for the best part

Of your life
I love you still Caroline
I love you still Caroline
I love you still Caroline
I love you still Caroline
I love you still CarolineCaptcha
Liedje Max Gazze O Caroline is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied O Carolinemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Max Gazze O Caroline downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje O Caroline in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.