Goodnite


Goodnite
Close your eyes and just sleep tight
Lie awake and watch you dream
To be sure that all of your dreams are pure

My dear, don't you worry 'bout a thing
I'll be near to you all night
And through the evening
I'll be by your side

So goodnite
Close your eyes and just sleep tight
I'll lie awake and watch you dream
To be sure that all of your dreams are pure

While you slumber, in case you ever wonder
If a summer breeze just brushed your cheek
Know it's me

And goodnite
Close your eyes and just sleep tight
Lie awake and watch you dream
To be sure that all of your dreams are pureCaptcha
Liedje Melody Gardot Goodnite is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Goodnitemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Melody Gardot Goodnite downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Goodnite in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.