Who Will Comfort Me


My soul is wearying
My soul is wearying
My soul is wearying
I said my soul is wearying

My soul is wearying
Beating down from all of my misery yeh
Oh Lord who will comfort me?

Gotta hold of my heart
Keeps me bound where the whole wide world is free yeh
Oh Lord who will comfort me?

My home is a wreakage a family ground
Impli-ed in poverty yeh
Oh Lord who will comfort meCaptcha
Liedje Melody Gardot Who Will Comfort Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Who Will Comfort Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Melody Gardot Who Will Comfort Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Who Will Comfort Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.