Can-Can


Zidler: The Can-Can!

Because we can, can, can!
Yes, we can, can, can, can, can, can, can, can, can!

Oh, Oh
Oh, Oh
Oh, Oh
Oh, Oh
Oh, Oh
Oh, Oh
Oh, Oh
Oh, Oh

Everybody Can-Can!

Oh, Oh!
Oh, Oh!
etc

Everybody Can-Can!
Cuz we can, can, can!
Yes, we can, can, can!
Yes, we can, can, can!
Cuz we can, can, can!
Yes, we can, can, can!
Yes, we can, can, can, can, can, can, can, can, can!
Everybody can-can!
Outside it may be rainy
But in here it's entertaining!

Men:
Here we are now
Entertain us
Cuz we're stupid
And contagious!

Can, can, can, can, can! etc

Christian:
Cuz it's good for your mind!

Zidler:
Everybody Can-Can!

Can, can, can! etcCaptcha
Liedje Moulin Rouge Can-Can is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Can-Canmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Moulin Rouge Can-Can downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Can-Can in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.