The Hills Are Alive


Christian: The hills are alive
with the sound of music

The Argentinian: The hills are alive with the sound of music I LOVE it!"

Christian: with songs they have sung
For a thousand years!

Tolouse: Brilliant! Maybe you and Audry should write the show together

Christian: (saying as he writes) But that was not what Audry wanted to hear

Audry: (slamming the door) Goodbye!!

Tolouse:Let's celebrate for your first job in Paris!

The green fairy: I'm the green fairy
(singing) The hills are alive
With the sound of music!
(With the sound of music The children of the revoloution!)

Christian, Tolouse, etc:
Yeah, freedom beautytruthand love!!Captcha
Liedje Moulin Rouge The Hills Are Alive is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Hills Are Alivemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Moulin Rouge The Hills Are Alive downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Hills Are Alive in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.