Songtekst van Nana Mouskouri: Only Time Will Tell

Only Time Will Tell


**Refrain
Love changed our lonely lives
Caught us by surprise
Opened up our eyes
Somehow we both knew
Something rare and true
Something bright and new
Could be ours forever
But love love can not be planned
More you try to learnLess you understand
Words could not dispel
What we know so well
Only time will tellLike a tree
As it growsWe will reach
For the sky
Like a breeze
Gently blows
We'll be free
You and I
For we know
Time alone
Holds the key*

*Refrain
Only time alone will tell
Darling, only time will tellCaptcha
Liedje Nana Mouskouri Only Time Will Tell is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Only Time Will Tellmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nana Mouskouri Only Time Will Tell downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Only Time Will Tell in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.