Only Time Will Tell


You're leaving now
It's in your eyes
There's no disguising it
It really comes as no surprise
To find that you planned it all along

I see it now
Becomes so clear
Your insincerity
And me all starry-eyed
You'd think that I would have known by now

Now, sure as the sun will cross the sky
The lie is over
Lost, like the tears that used to tide me over

CHORUS:
Only time will tell
One thing is sure
That time will tell
Only time will tell
If you were wrong
The brightest ring around the moon
Will darken when I die

Now sure as the sun will cross the sky
The lying's over
Gone, like the tears that used to tide me over

You're leaving now
It's in your eyes
There's no disguising it
It really comes as no surprise
To find that you planned it all along

Only time will tell
I see it now, become so clear
Only time will tell
Your insincerity
And me all starry-eyed
You'd think that I would have known by now

Now, sure as the sun will cross the sky
The lie is over
Lost, like the tears that used to tide me over

Only time will tell
You're on your own inside your room
Only time will tell
You're claiming victory
You were just using me
And there is no one you can use now
Only time will tell
One thing is sureCaptcha
Liedje ASIA Only Time Will Tell is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Only Time Will Tellmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje ASIA Only Time Will Tell downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Only Time Will Tell in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.