Only Time Will Tell


Whatever happened to the friends we had
Just a dusty picture on the shelf
We had our troubles but the times we had
I get this feeling when I'm by myself
And when I get it, I get it bad
[Chorus]
I keep wakin' up with something new
Oh
Am I losing you
Only time will tell
Oh
I keep wakin' up with something new
Oh
Am I losing you
Only time will tell
You took a piece of me with you
There was nothing I could do
You took a piece of me
Now where are you
Are you dusting pictures too
You were the one I never had to tell
My darkest secrets or how I felt
When I get lonely and I'm by myself
I try to imagine what you're doing now
Ohh
[Repeat Chorus]
You took a piece of me with you
There was nothing I could do
You took a piece of me
Now where are you
Are you dusting pictures too
[Repeat Chorus]
Ohh
[Repeat Chorus]Captcha
Liedje Saga Only Time Will Tell is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Only Time Will Tellmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Saga Only Time Will Tell downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Only Time Will Tell in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.