Duke Of Earl


Duke, duke, duke, duke of earl
Duke, duke, duke of earl
Duke, duke, duke of earl
Duke, duke, duke of earl

Duke, duke, duke, duke of earl
Duke, duke, duke of earl
Duke, duke, duke of earl
Duke, duke, duke of earl

As I walk through this world
Nothing can stop the duke of earl
And you, you are my girl
No one can hurt you, oh, no

Yes, i, oh, i¡¯m gonna love you, oh, oh
Come on let me hold you, darlin¡¯
¡®cause i¡¯m the duke of earl
So yeah, yeah, yeah, yeah

And when I hold you
You¡¯ll be my duchess, duchess of earl
We¡¯ll walk through my dukedom
And a paradise we will share

Yes, i, oh, i¡¯m gonna love you, oh, oh
Nothing can stop me now
¡®cause i¡¯m the duke of earl
So yeah, yeah, yeah, yeah

Duke, duke of earl
Duke, duke of earl

Duke, duke, duke, duke of earl
Duke, duke, duke of earl
Duke, duke, duke of earl
Duke, duke, duke of earl

Duke, duke, duke, duke of earl
Duke, duke, duke of earl
Duke, duke, duke of earl
Duke, duke, duke of earl

Yes, i, oh, i¡¯m gonna love you, oh, oh
Come on let me hold you, darlin¡¯
¡®cause i¡¯m the duke of earl
So yeah, yeah, yeah, yeah

Duke (nothing can stop me now), duke of earl
Duke, duke of earl

Duke, duke, duke, duke of earl
Duke, duke, duke of earl
Duke, duke, duke of earl
Duke, duke, duke of earlCaptcha
Liedje New Edition Duke Of Earl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Duke Of Earlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje New Edition Duke Of Earl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Duke Of Earl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.