Hide & Seek


When I'm looking here and there,
And I'm searchin' everywhere to find your LOVE
But you play so hard to get
And I haven't found out yet where you are

You'll never find
Just what you got
Here I come
Ready or not

Hide and seek
It's just a game we play
Hide and seek

Swear I gotta find you
Sneakin' up behind you
Hide and seek

When I tried so hard to see
How you keep this mystery around our LOVE
Every simple breath you take
Always makes the love we make seem so new

You're up to your
Old tricks again
I close my eyes
And count to ten

Hide and seek
It's just a game we play
Hide and seek

Swear I gotta find you
Sneakin' up behind you
Hide and seek
Hi hi hi hide

You'll never find just what you got
Here I come
Ready or not

Hide and seek
It's just a game we play
Hide and seek

Swear I gotta find you
Sneakin' up behind you
Hide and seek

Hide and seek
It's just a game we play
Hide and seek

Swear I gotta find you
Sneakin' up behind you
Hide and seek

Hide and seek
Hide and seek

Hide and seek
Hide and seek

Hide and seek

Swear I gotta find you

Hide and seek

Hide and seek

Hide and seek

Sneakin' up behind youCaptcha
Liedje New Edition Hide & Seek is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hide & Seekmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje New Edition Hide & Seek downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hide & Seek in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.