Femme Fatale


Here she comes,
You'd better watch your step,
She's going to break your heart in two,
It's true

It's not hard to realize,
Just look into her false colored eyes,
She'll build you up to just put you down,
What a clown

'Cause everybody knows
She's a femme fatale
The things she does to please
She's a femme fatale
She's just a little tease
She's a femme fatale
See the way she walks
Hear the way she talks

You're written in her book,
You're number thirty-seven, have a look
She's going to smile to make you frown,
What a clown

Little boy, she's from the street
Before you start you are already beat
She's going to play you for a fool,
Yes it's true

'Cause everybody knows
She's a femme fatale
The things she does to please
She's a femme fatale
She's just a little tease
She's a femme fatale
See the way she walks,
Hear the way she talks

'Cause everybody knows
She's a femme fatale
The things she does to please
She's a femme fatale
She's just a little tease
She's a femme fatale
Oh, oh, oh, oh, oh
She's a femme fatale
Oh, oh, oh, oh, oh
She's a femme fatale
Oh, oh, oh, oh, oh
She's a femme fatale
OhCaptcha
Liedje Nico Femme Fatale is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Femme Fatalemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nico Femme Fatale downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Femme Fatale in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.