Nowhere To Hide


Ain't nowhere to hide from your love, I swear
See your face everywhere, yeah well, well, well yeah
Since you've been gone, I'm sadder than sad
You see I'm hung up on you real bad

The blues got me, it's tied it's strong knots around me
Since you downed me, sadness found me, I think it's gonna drown me
My days don't seem right without you
I spend all my time thinking 'bout you
You taunt me girl, you haunt me girl

This fire still burns for you, my heart still yearns for you
And even though we're through I can't, I can't get over you
I can't stop the flame, I can't stop the rain
My mind can't convince my heart that you ain't coming back no more
And even though we're through
My ears keep hearing your knock on the door

Your face is in front of me, it's in everything I see
Your voice whispers in the wind saying, here, there, gone again
You taunt me baby, you haunt me baby, oh

Nowhere to hide, nowhere to hide, can't run, can't hide
Nowhere to hide, nowhere to hide, can't run, can't hide
Nowhere to hide, nowhere to hide, can't run, can't hide
Nowhere to hide, nowhere to hide, can't run, can't hide
Nowhere to hide, nowhere to hide, can't run, can't hideCaptcha
Liedje Paul Kelly Nowhere To Hide is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nowhere To Hidemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Kelly Nowhere To Hide downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nowhere To Hide in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.