Songtekst van Project 86: A Word from Our Sponsors

A Word from Our Sponsors


following this adverisment for truthless heroescom
are you tired of losing rest
are you in desperate need of peace
well your problems my friend will soon begin to cease
i am your local truthless hero
your saviour in the little screen
please dont worry your local truthless hero is here while you sleepCaptcha
Liedje Project 86 A Word from Our Sponsors is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Word from Our Sponsorsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Project 86 A Word from Our Sponsors downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Word from Our Sponsors in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.