Songtekst van Project 86: Put Your Lips To The TV

Put Your Lips To The TV


You want my head in a basket
(cause) This town ain't big enough for
The two of us are disaster
I'm not your 'stepchild' anymore

You can kiss me goodbye
Just put your lips to the TV

You want my head on a platter
Cause I'm no longer in your control

You can kiss me goodbye
Just put your lips to the TV
Cause it's the only way you will see me againCaptcha
Liedje Project 86 Put Your Lips To The TV is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Put Your Lips To The TVmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Project 86 Put Your Lips To The TV downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Put Your Lips To The TV in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.