Evil


Everyone down on the floor
No sudden moves and lock the door
I've got this feeling I'm chasing
I'll never rest until I find it

See, I've been plotting away
In my heart every day
To put this plan into action
And though I try to resist
I find the thing is this
Until I get it there's no satisfaction

I want something you have
You must meet my demands
Don't move, hand it over
I won't stop until it's in my hands

Deep in the recess of every man is a thief, a robber, a criminal
Below the surface of every hero is an envy, a restless evil

See, I've been plotting away
In my heart every day
To put this plan into action
And though I try to resist
I find the thing is this
Until I get it there's no satisfaction

I want something you have
You must meet my demands
Don't move, hand it over
I won't stop until it's in my handsCaptcha
Liedje Project 86 Evil is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Evilmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Project 86 Evil downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Evil in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.