Circuitry


If you want to find me I'll be
Lost
Lost in your circuitry
The only home for me
Not unlike
Heavenly, pulsating, moistening
Infinite holy mystery
Fear I not
Tear I not
Leave I not
Inside this

Horizon lines I know too well

Soma, Soma
Running, Running
Down
Soma, Soma
Running, Running
Down (Horizon lines I know too well) [2x]

If you want to find me I'll be
Lost
Lost in this sound and
Lost in this dream
That I've lived, I've breathed
(I've lived and I've breathed)
This melancholy sadness
This manic extreme

Soma, Soma
Running, Running
Down
Soma, Soma
Running, Running
Down (Horizon lines I know too well) [2x]

But what if they find us and what if you leave? [2x]

Are you peaking yet?
Soaring, defying
The height
The valley
The imminent gravity

All I wanna do is just stay here with you [2x]

What if they find us and
What if you leave?
You're hurting for me
In my ears so perfectly
We're peaking together
In this sonic revelry
Hold me
Hold me
Hold me

Soma, Soma
Running, Running
Down
Soma, Soma
Running, Running
Down (Horizon lines I know too well) [2x]

All I wanna do is just stay here with you
[mixed with above, fades out]Captcha
Liedje Project 86 Circuitry is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Circuitrymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Project 86 Circuitry downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Circuitry in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.