Non Sofre Santa Maria


Non sofre Santa Maria
de seeren perdidosos
os que as sas romarias
son de fazer desojosos

E d'est' oyd' un miragre
de que vos quero falar,
que mostrou Santa Maria,
per com' eu oy contar,
a uuns romens que foron
a Romacador orar
como muy boos crischaos
simplement' e omildososCaptcha
Liedje Qntal Non Sofre Santa Maria is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Non Sofre Santa Mariamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Qntal Non Sofre Santa Maria downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Non Sofre Santa Maria in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.