Inhale Exhale


Inhale resolve, Exhale ambition
Inhale all I need, Exhale all I want
Inhale love of life, Exhale fear of death
Inhale power, Exhale force

I have all I need
I can live without
I have what I need
I can live without

Inhale tolerance, Exhale judgement
Inhale what I am, Exhale what I think I am

I have all I need
I can live without
I have all I need
I can live without

Don't hold me down
Don't hold me down
Don't hole me down

Inhale fact, Exhale assumption
Inhale what I want to be, Exhale what I want to be seen

Don't hold me down
Don't hold me down
Don't hole me down

I have all I need
I can live without
I have what I need
I can live without

I have all I need
I can live without
I have all I need
I can live without
I can live without
I can live without
I can live withoutCaptcha
Widget
Liedje Rollins Band Inhale Exhale is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Inhale Exhalemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rollins Band Inhale Exhale downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Inhale Exhale in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.