Jar Of Hearts


Hey hey babei
What's your name
What's your number
Can imine be the same
Ohh yeah I running out of patients
Ohh yeah can you feel the pain aiayayain
My heart pumps every time you sing
My heart pumps every time you sing
That's all take is the sound of voice
In my head there ssysems
And it's dark to see that your myy baby
Baby your always
You got the power noo your in dis stopeble
Bababy your over, oer my body singing with joy
Ure over my body and I can't stop to think about you
Babay that's all sweve got time
Baby you have to come back another another an- o- th-errr dayyy xCaptcha
Liedje Ronan Parke Jar Of Hearts is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jar Of Heartsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ronan Parke Jar Of Hearts downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jar Of Hearts in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.