Songtekst van Saddle Club, The: Hello World (Show Version)

Hello World (Show Version)


Hello Word,
This is me
Life should be
Fun for everyone

Life is easy if you wear a smile
Just be yourself don't ever change your style
You are you
I am me, we'll be free

Hello world
This is me
Life should be
Fun for everyone
Hello world
Come and see
This is me!

Come on baby
Don't be afraid
Come on baby, it's not too late
Say you do
Won't you open up the door and let me in

Hello World
This is me
Life should be, mmm mmm yeah
Fun for everyone
Hello world, come and see this will be
Fun for everyone!!Captcha
Liedje Saddle Club, The Hello World (Show Version) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hello World (Show Version)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Saddle Club, The Hello World (Show Version) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hello World (Show Version) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.