Songtekst van Saddle Club, The: We Love You Prancer

We Love You Prancer


prancer ur just and ordanary chestnut
mare you can gallop,canter,trot,walk,
and prance around like ur somethin else
we love you prancer we love you prancer
u are our best friend we love you prancerCaptcha
Liedje Saddle Club, The We Love You Prancer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We Love You Prancermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Saddle Club, The We Love You Prancer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We Love You Prancer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.