Sinner Man


(refrain)

O sinner-man , where are you going to run to ?
O sinner-man, where are you going to run to ?
O sinner-man, where are you going to run to
All on that day?

Run to the moon: O moon, won't you hide me?
Run to the moon: O moon, won't you hide me?
Run to the moon: Omoon won't you hide me
All on that day?

The Lord said : O sinner-man, the moon'll be a-bleeding,
The Lord said : O sinner-man, the moon'll be a bleeding,
The Lord said : O sinner-man, the moon'll be a-bleeding
All on that day

(Refrain:O sinner-man, etc)
Run to the stars: O stars, won't you hide me? etc
The Lord said : O sinner-man, the stars'll be a-falling, etc
(Refrain: O sinner-man, etc)

Run to the sea: O sea, won't you hide me? etc
The Lord said : O sinner-man, the sea'll be a-sinking, etc
(Refrain: O sinner-man, etc)

Run to the rocks: O rocks, won't you hide me? etc
The Lord said : O sinner-man, the rocks'll be a-rolling, etc
(Refrain: O sinner-man, etc)

Run to the Lord: O Lord, won't you hide me? etc
The Lord said : O sinner-man, you ought to been a-praying, etc
(Refrain: O sinner-man, etc)

Sinner-man says : Lord, l've been a-praying, etc
The Lord said : O sinner-man, you prayed too late, etc
(Refrain: O sinner-man, etc)
Run to Satan: O Satan, won't you hide me? etc
Satan said : O sinner-man, step right in, etc
(Refrain: O sinner-man, etc)

From English Folk Songs from the Southern Appalachians, Sharp
Collected from Florence Semples, KY, 1917
@religion
filename[ SINERMN2
playexe SINERMAN2
RG
===DOCUMENT BOUNDARYCaptcha
Liedje Unknown Sinner Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sinner Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Unknown Sinner Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sinner Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.