Wild Child


I ride, I ride the winds that bring the rain
A creature of love and I can't be tamed
I want you, cause I'm gonna take your love from him
And I'll touch your face and hot burning skin

No, he'll never ever touch you like I do
So look in my eyes and burn alive the truth

I'm a wild child, come and love me
I want you
My heart's in exile I need you to touch me
Cause I want what you do
I want you

Tell me, tell me the lies you're telling himwhen you
Run away cause I wanna know
Cause I, I'm sure it's killing him to find
That you run to me when he lets you go

Cause I'm burning, burning, burning up with fire
So come turn me on and turn the flames up higher

I'm a wild child, come and love me
I want you
My heart's in exile I need you to touch me
Cause I want what you do
I want you

A naked heat machine, I want your love
When the moons arise we'll feel just what it does

I'm a wild child, come and love me
I want you
My heart's in exile I need you to touch me
Cause I want what you do
I want youCaptcha
Liedje W.A.S.P. Wild Child is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wild Childmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje W.A.S.P. Wild Child downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wild Child in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.