Songtekst van Worlds Apart: Destination Heartache

Destination Heartache


The talk is all over town
I hear you've been seen around
With that other guy
Now I know your secret
I just can't believe it
You say that he's good for you
Oh baby just don't be fooled by his sweet lies
Please don't throw your love away

I know where you're going baby
Turn back before it's too late
'Cause the road you're taking
Is destination heartache
You're getting into something girl
I know you'll want to escape
'Cause the road you're taking
Is destination heartache

I see you everyday
I just want a chance to say
How I feel inside
I'll give you devotion
No second hand emotions
If only you could see
Just what you mean to me
But our love is blind
Please don't throw your love away

I know where you're going baby
Turn back before it's too late
'Cause the road you're taking
Is destination heartache
You're getting into something girl
I know you'll want to escape
'Cause the road you're taking
Is destination heartache

Destination heartache
Destination heartache

I know where you're going baby
Turn back before it's too late
'Cause the road you're taking
Is destination heartache
You're getting into something girl
I know you'll want to escape
'Cause the road you're taking
Is destination heartacheCaptcha
Liedje Worlds Apart Destination Heartache is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Destination Heartachemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Worlds Apart Destination Heartache downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Destination Heartache in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.