Little things


Little things mean a lot
Little things mean a lot
When I wanted someone to give me the world
You accepted me and smiled
And let me know that you were my girl
When I wanted fancy things
Gold watches, Diamond rings
You gave me your hand
'Cause only you could understand

[Chorus:]

Little things mean a lot
Appreciate what you got
If you give all what you have
It's forever we'll last
Don't sit around and wait for all
The great things in your life (sweetie)
Little things mean
Little things mean
Little things mean a lot

Giving me the best doesn't mean
Giving me happiness
I'll be satisfied with anything that comes close
I don't wanna settle for less but if I
Do I must confess I won't
Take it if it's not from your heart
Sometimes we get wrapped up
In all the fancy things but
Don't expect life to be perfect
It don't come with static cling

[Chorus]Captcha
Piosenkę 112 Little things przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Little things, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Little things. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 112 Little things w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.