Big Me Up


Big me up to the top dont stop
Take the shot
take me down take me up
Do you believe in everything youre told
Cause I dont believe in everything Im sold
Only in your best intrests
Here for the rest
So take the testCaptcha
Piosenkę 112 Big Me Up przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Big Me Up, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Big Me Up. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 112 Big Me Up w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.