Castlebuilder


Castlebuilder
(Crowe)

I'm the unhappiest soul in the whole milky way
I'll twinkle when you look at me and I'll
Burn the night till day
I long to be
Back on earth
Who was I building that castle for?
Who was I building?
I look for love
Like it's Easter time
Too many places
Where I might find
The sweetest of the sweet things
That the good lord provides
What was I building?
Couldn't I decide?
What was I building?
That magic kiss
So rare when you find it
You find it in the last place
You could ever unbind it
A soul mate taken from you
By the sorry situation
Impetuous, restlessness
Becomes plain desperation
Who was I building that castle for?
Who was I building that castle for?30 Odd Foot of Grunts Lyrics IndexCaptcha
Piosenkę 30 Odd Foot of Grunts Castlebuilder przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Castlebuilder, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Castlebuilder. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 30 Odd Foot of Grunts Castlebuilder w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.