Inside Her Eyes


Inside Her Eyes
(Crowe)

A turn of your head says
I've met you before,
You say that's not possible
But I could have sworn,
That I asked you the difference
Between sensuous and sexy,
You said "I know who you are"?,
That kind of perplexed me

Inside her eyes,
That's where I want to be,
Inside her eyes,
But I never rush in, I wait for the call
It's not that she scares me as much as the fear,
Of giving so much, needing so little,
Of loving so gently
My heart never meant me to fall

Inside her eyes
Now I could be giving too much away,
The way that I'm moving,
Everything I say,
Hey now don't say you won't try to tell me
You don't feel the same,
I picture your eyes I whisper your name
Inside I'm screaming,
Outside i'm sane,
Soon as your?? leaving
I need you again,
Left with my dream
But it's just not the same

As inside her eyes (that's where I want to be)
Inside her eyes (that's where I want to be)

I picture your eyes, I whisper your name,
Inside I'm screaming,
Outside I'm sane,
Soon as you're leaving
I need you again,
Left with my dream
But it's just not the same
As inside your eyes (that's where I want to be)
Inside her eyes (that's where I want to be)
I never, I never, I never rush in (that's where I want to be)
I never, I never, I never rush in (that's were I want to be)
Oh baby, I never rush in (that's where I want to be)
Inside her eyes (that's where I want to be)30 Odd Foot of Grunts Lyrics IndexCaptcha
Piosenkę 30 Odd Foot of Grunts Inside Her Eyes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Inside Her Eyes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Inside Her Eyes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 30 Odd Foot of Grunts Inside Her Eyes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.