Give Me A Moment


Living my summers out in a hotel
Finally found a moment to set a spell
Heard things at home were going astray
Won't you give me a moment I've been away

I heard my name but didn't turn around
Waited on the stairs for you to take the elevator down
And down
When I got to my room I found out

You've been a lover and you've been a friend
There've been others I never meant
How many witnesses I couldn't say
Won't you give me a moment I've been away

I've been out of my head

First sign of winter I want you to go
Take nothing with you and never let it show
Leave me alone now so I can pray
Lord, Give me a moment I've been awayCaptcha
Piosenkę A Long Winter Give Me A Moment przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Give Me A Moment, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Give Me A Moment. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Long Winter Give Me A Moment w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.