I'm In Love With You


I-i would swim the seven seas
I-i would crawl upon my knees
I-i climb mountains high for you
I-i would guarantee your every dream come true
come true

Oh i-i'm in love with you
Yes it's true
Oh i-i wouldn't cheat on you
Yes it's true
Oh i-i'm in love, I'm in love, I'm in love
With you

I-i would drink an ocean dry
I-i would pluck the moon out from the sky
I-i would build a palace just for you
I-i could give youpark avenue
park avenue

Oh i-i'm in love with you
Yes it's true
Oh i-i wouldn't cheat on you
Yes it's true
Oh i-i'm in love, I'm in love, I'm in love
With you

I-i could travel back in time
I-i would kill a man to make you mine
I-i would leap the empire state
I-i'd win a war, just to conquer hate
conquer hate

Oh i-i'm in love with you
Yes it's true
Oh i-i wouldn't cheat on you
Yes it's true
Oh i-i'm in love, I'm in love, I'm in love
With youCaptcha
Piosenkę ABC I'm In Love With You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I'm In Love With You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I'm In Love With You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę ABC I'm In Love With You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.