Now & Then


Sometimes the hole you left hurts my heart so bad
It cuts through the deepest parts of me
And fills up my mouth with words that I cry
How I'm still trying to stay inside

Hearts break and hearts wait
To make us grow from dust
Then our eyes cry and souls sigh
So that we know that it hurts

Our hearts break and hearts wait
To make us grow from dust
Then our eyes cry and souls sigh
So that we know that it hurts

Every now and then my memories ache
With the empty ideas of the ones we'd made
But as time goes on and my age gets older
I love the ones I know, they're enough to picture the rain

'Cause heart break and hearts wait
To make us grow from dust
Then our eyes cry and souls sigh
So that we know that it hurts

Our hearts break and hearts wait
To make us grow from dust
Then our eyes cry and souls sigh
So that we know that it hurts

You know when to make me, I might just your heal
You know when to make me, I might just your heal
You know when to make me, I might just your heal
You know when to make me, I might just your healCaptcha
Piosenkę Adele Now & Then przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Now & Then, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Now & Then. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Adele Now & Then w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.